“BİZ HAYIR DİYORUZ”

Ve biri Kolombiya’da konuşuyor:
“Hayatın bedeli artıkça artıyor, hayatın değeri düştükçe düşüyor.”


EDUARDO GALEANO

Bu­günkü Latin Amerikan edebiyatının temel işlevle­rinden birinin, sıklıkla iletişimi engellemek ya da iletişime ihanet etmek için kullanılan, istismar edi­len sözü geri kazanmak olduğuna inanıyorum. “Öz­gürlük” benim ülkemde politik mahkûmların yat­tığı bir cezaevi, pek çok terör rejimine “demokrasi” deniliyor; “aşk” sözcüğü insanla otomobili arasın­daki ilişkiyi tanımlıyor ve “devrim”den yeni bir de­terjanın mutfakta yapabilecekleri anlaşılıyor; “zevk” belirli bir marka yumuşak bir sabunun üret­tiği bir şey ve “mutluluk” sosis yemenin verdiği bir duygu. “Huzur ülkesi”, Latin Amerika’nın pek çok yerinde “sessiz mezarlık” anlamına gelir ve “sağlıklı insan” denince bazen “aciz insan” diye okumak gerekir.
“BİZ HAYIR DİYORUZ” METİS YAYINEVİ